Ek het Elizabeth Barrett Browning se gedig, ‘n sonnet, How do I love thee in matriek (1979) geleer.  Dit was die heel mooiste gedig ooit en sal beslis my gunsteling Engelse gedig bly tot in lengte van dae.

Die liefde in hierdie gedig is ongelooflik diep en sterk.  Ietsie wat in vandag se lewe sommer oorkyk, vertrap en weggegooi word.  Maar liefde is mooi…

How Do I Love Thee? (Sonnet 43)

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day’s
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Awesome…né…

Op 7 Julie verlede jaar het ek hierdie gepubliseer…

And so few are really willing to do that….even though promised in front of the altar and God…until death us do part….where will you find those words truly spoken?
I found this: Buddhism is a step in the right direction because it didn’t run away from the mind the way Christianity does….en ook die volgende Even though the world is just as insane as it was 2000 years ago, it is now in a position to learn much more…dalk is dit oor die lewe en die liefde…maar die vraag is, wil die mens? Of hardloop hy weg van sy verantwoordelikhede….alles dink ek is lesse om te leer in die lewe en as jy dit nie nou leer nie, sal jy dit nooit leer nie…PUNT!

Vir 5 jaar was ek soekend en terwyl ek 4 jaar geneem het van my lewe om pastoor te swot, het ek baie gelowe bestudeer.  Al die gelowe het beslis dieselfde pilare van Jy mag nie…en alle gelowe kom neer op die liefde.  God is liefde…

love till last breath.jpg

Ek wil julle gedagtes laat hardloop by hierdie laaste prentjie…till death do us part…dis die liefde wat ek soek, niks meer nie en niks minder nie.

EkWasHier