What are little boys made of?

What are little boys made of?
Snips and snails, and puppy dogs tails,
That’s what little boys are made of.

What are little girls made of?
Sugar and spice and all things nice,
That’s what little girls are made of.

So lui die mooi ou-ou kleuter rympie.  Maar trek nou die lyn deur na die volwasse lewe en dan…waar kom ons dan uit? Steeds by dieselfde, net in ‘n groter graad.  Maar ander fase ook.  Dit voel vir my dat indien ‘n man se ego nie die hele tyd gestreel word of jy luister na alles wat hy wonderlik doen en aanvang nie, dan stel hy nie in jou belang nie.  Dus gaan ekke die laasgenoemde wees, ekke gaan beslis nie die een wees wat dit doen nie. Ek het al allerlei tipe mans ontmoet en die wie my die meeste afgesit het was die grootpraters, soms lig hulle die elmboog ook ‘n bietjie hoog.  Miskien was ekke te lank alleen…

Vir my maak dit nie saak watse sukses jy behaal het nie…dit gaan veel eerder oor die lewenslesse wat jy geleer het.  Die waarde wat jy in die lewens van ander raaksien.  Die mooiheid in God en Sy skepping.  Nie net bid wanneer dit jou pas nie, maar uit dankbaarheid uit lewe.  Dis so nodig om dankbaar te wees vir lewe en vir genade.  Iemand wat ‘n hand kan uitreik na ander en sterk van inbors is.

Vrouens bly oulik en verstaan mekaar.  Vriendinne onderskraag mekaar.  Jy kry soms dié wie ander beskinder ens.  maar ek het ‘n paar vriendinne – wat ek op my een hand kan tel – wat vir my die suiker en speserye is en die nooi in ‘n nartjie en vriendin in kaneel…Die handjie vol vriendinne is die grootse blessing wat ek nog ooit ontvang het  Soms wonder ek wat ek ooit sonder hulle sou gedoen het.  Hulle is my steunpilare en sout van die aarde.

Wel, liefste Vrou, bly jy die sugar and spice and remain sommer nice.  Want dis wat jy is…God se Hand, rus oor jou.  Ek het ook gelees dat wanneer ‘n man ‘n vrou laat huil, word haar trane opgevang en God sal dit nooit ongesiens verby laat gaan nie…vul jou lewe met die suiker en speserye en natuurlik die sjokolade daarby…

EkWasHier