Hier is ietsie wat ek graag met julle wil deel:  10 dinge om mense wat bietjie anders is as die normale mense raak te sien…wel, hier is dit:

  1. Hulle word gewoonlik nie in ‘n groep aangetref nie, maar is solo-lopers.  Hulle is maar die alleenlopers dog aanvaar mense en groepe en klieke hulle, want hulle word gerespekteer en soms word hulle hulp ingewin omdat dit opreg en uit die hart is…vriendskap is vir hulle uiters heilig en word nie lig opgeneem nie. 

  2. Hierdie mensies is eerlik en opreg.  Soms miskien te eerlik en soms spaar hul ander se seerkry.  Dus die empaat wat die spons is vir ander mense…waar is die wyn…dit ‘n moeilike ervaring, maar as jy ‘n empaat is, sal jy verstaan…Brutale eerlikheid neem hul in ag, maar nie ten gunste van ander nie.  Hulle lewe met ‘n passie vir die opregte en mense hoef nie na hul woorde te luister nie, maar die dade spreek boekdele…breek hul vriendskap en hulle sal jou net vermy.

  3. Hierdie persoon volg niks slaafs na nie.  As die wêreld om hulle iets doen, doen hulle die teenoorgestelde.  Tevrede in hul eie velle en nie nodig om goedkeuring van almal te verkry nie.  Soms maak die mense hul seer maar dog vergewe die persoon ander.  Hulle is beslis nie vlak mense nie en sien die mooiheid in almal en om hul raak.

  4. Kompetisie is slegs teenoor hulself.  Wie wil nou met ander kompeteer?  Die wêreld se goedkeuring is nie belangrik nie.  Hoekom teenoor die ander kompeteer en probeer bewys dat jy beter is? Daar is geen doel in dit nie. Hulle streef net om die beste van hulself te wees en beslis nie beter as ander nie.

  5. Om positief te wees en positief te bly is een goeie eienskap.  Hulle luister na ander en hulle deel gevoel mee, maar negatiewe mense en negatiewe verhoudinge en swak menslike eienskappe, distansieer hul hulself en bou eerder hulself positief op…waarom iets in die wiele ry met jaloesie, skinder, grootpraat ens.?

  6. Hierdie individu lewe vir die oomblik en elke lewensles gebruik hul om hulself te bou.  Dis asof hulle hul dryf tot beter menswees.  God plaas jou beslis nie op hierdie aarde om ander te verkleineer t.w.v. jouself nie, nee jy moet jou beste lewer.  

  7.  Soms is hierdie mense goeie sielsvriende, hartsvriende wat jou soms by tye sal help waar ander verskonings sal uitdink.  Hulle verstaan die belangrikheid van innerlike menswees, belangrikheid om ander se seer raak te sien en te probeer verlig.  Alhoewel hul soms dit nie kan doen nie, is daar altyd ‘n gebed wat opgestuur word. Ek wil bylas, hulle bid nie eintlik nie, maar is voortdurend in gesprek met Infinite Spirit…

  8. Hulle mag miskien voorkom as goed gebalanseerd, selfs dat niks hul pla nie…maar hulle is die ‘Jam en Konfyt’ van die mensdom. Bygelas, hulle is goed om te ken in tye van nood.

  9.  Hierdie mense het nie nodig om luid te wees nie of om te skreeu nie…hulle is soms die stil tipe wat meer luister en nie die aandag van ander nodig nie.  Dis juis hulle wat die gebore leiers is as die grootmonde wat die wêreld wil versit.

  10. Hulle aanvaar komplimente maar kan terselfdertyd ook kritiek aanvaar en daaraan werk.  Hierdie een sal bv. nie uit ‘n kantoor stap en vir die wêre;d vertel van wat gebeur het nie.  Hulle sal stil wees, kritiek aanvaar, daaraan werk en beskou as hul lewenslesse en bou aan hul lewens. Om die goeie en slegte van ‘n saak te sien is deel van hul lewens en sal beslis vir jou beide kante uitwys, al verstaan jy dit soms nie.

Meestal word hierdie mense misbruik in die gemeenskap, wat heeltemal onaanvaarbaar is.  Ek glo steeds dat Tante Karma jou hard sal slaan, dalk in 7 dae of selfs 7 jaar, maar sy haal jou in…en met Oom Murphy sukkel ek nie, want sy Law…o wetter…daarom, leef en laat leef…

EkWasHier